Allmänna villkor


ALLMÄNNA VILLKOR


§1. Hemsidor

Utformning, innehåll och pris på hemsidan regleras av erbjudanden på denna webbplats, specialutskick eller enligt Offert.

1.1 Hemsidors utformning som bygger på Mallar från One.com i original eller modifierad version äger One.com rättigheterna för designen i enlighet med One.com´s allmänna villkor. LÄNK samt §5.2 i dessa villkor.


1.2 Flytt av ditt evenuellt nuvarande domännamn och webbhotell kan komma att behövas. Avgiften för en eventuell flytt betalas av kunden.


1.3 Flytt av innehåll från nuvarande hemsida till hemsida hos MYSAK enlig separat överenskommelse.


1.4 Ompekning från gammal hemsida (domännman) till ny domän enligt överenskommelse.


1.5 Innehållet på KUNDENS hemsida tillhör kunden i den mån detta inte strider mot andra Lagar, regler och/eller bestämmelser.


§2. Extrafunktioner och Ändringar av design

2.1 Extraarbeten mot timdebitering 550:- + moms eller Offert.


2.2 Vid beställning av extrafunktioner till beställd/köpt hemsida debiteras 400:- exkl. moms. per funktion. (Ingen extra timdebitering tillkommer)


2.3 Vid ändring av designmall på befintlig hemsida hos MYSAK debiteras 800:- exkl. moms.


§3. Beställning av tjänst etc.

3.1 Beställning via webbplatsen eller telefon är bindande när MYSAK skickat ett bekräftelsemejl.


3.2 I de fall kunden köper/beställer i form av Konsument gäller distansförsäljningslagen. Konsumenten kan ångra köpet inom 14 dagar från beställningsdagen. Avgiften för Webbhotell och domännamn ses dock som förbrukad och återbetalas ej.


3.3 Ångerrätten upphör trots 14-dagarsperioden i de fall kunden loggar in på sitt konto för att använda tjänsten.


§4. Ansvar

4.1 MYSAK ansvarar föra att beställd hemsida innehåller funktion i enlighet med fakturerat arbete/produkt. I de fall One.com ej längre tillhandahåller viss funktionalitet kan ej MYSAK lastas för detta. Detta ansvar innefattar ej heller obetydliga avvikelser i tjänsten beträffande  utseénde och/eller funktion.


4.2 MYSAK ansvarar ej för fel etc. orsakade av tredje part som obehörigt gjort intrång i systemet. MYSAK ansvar ej för ändringar i systemet som gjorts av kunden eller annan av kunden anlitad person eller företag.


4.3 KUNDEN ansvarar föra att följa gällande lagstifningar för PUL, Immateriella rättigheter och andra lagar och regler i kundens användande av webbplatsen och medföljande e-postkonton. KUNDEN ansvara även för att följa de regler som sätts av leverantören One.com. MYSAK eller dess personal kan ej hållas ansvarig för brott mot dessa lagar och regler.


§5 Domännamn, Webbhotell, Design, och Funktioner

5.1 MYSAK tecknar och betalar för domännamn och webbhotell ( för närvarande 15GB) till de tjänster som påpekar detta i erbjudande till kunden. MYSAK står således som ägare till domännamn och webbhotell så länge kunden önskar denna tjänst. Vid skriftlig begäran om att ägandeskapet ska övergå till kunden kan detta ej bestridas av MYSAK i de fall  kunden kan bevisa köpet av tjänsten i forma av utställd faktura. KUNDEN betalar de faktiska kostnaderna för flytten/ägarbytet av domän och webbhotellet.


5.2 Kunden äger nyttjanderätt av funktioner och design av den hemsida beställd av MYSAK. Upphovsrätten till design och funktioner ligger dock hos ursprungsskaparen. (MYSAK, Underleverantör [one.com med flera] eller annan).


5.3 När du köper en hemsida där webbhotell och domännamn ingår de första 12-månaderna står MYSAK för dessa kostnader det första året. Därefter debiteras KUNDEN årsvis (Fr.o.m. månad 13) kostnaden för webbhotell, domännamn samt administrationsavgift. För närvarande är denna avgift 780:- + moms per år för START & EKONOMI samt 1500:- +moms per år för CUSTOM & PRO.


5.4 Uppsägning av tjänst. Tjänsten med webbhotell och domännamn löper per 12 månader. Uppsägning / flytt av hemsida, webbhotell samt domäna ska skriftligen lämnas till MYSAK minst tre månader innan perioden löper ut (e-post). I annat fall måste avgiften för en ny 12-månaders period betalas av KUNDEN som beställt tjänsten.


§6. Avgifter

6.1 Betalning av beställd tjänst extra tjänster sker mot faktura. Kunden erhåller 20 betalningsdagar om ej annat avtalats. Påminnelseavgift 50kr samt ränta debiteras fr.o.m. dag 23. I vissa fall kan betalning krävas innan Publicering / leverans av beställd tjänst, fotografering eller hemsida etc..


§7. Support

7.1 Supporttjänster kan köpas / hyras i enlighet med offert eller speciellt erbjudande på webbplatsen www.mysak.se


§8. Force Majeure och fel hos tredje part

8.1  MYSAK är aldrig ersättningsskyldig vid tillfälle av att avbrytelser, driftstörningar, fel, skador m.m. har orsakats av förhållande som är utanför MYSAK´S kontroll. Detta gäller även blixtnedslag, översvämningar, brand,

strejk, krig, inbrott, terror, arbetsnedläggelse och lockout, överbelastning av nät,

fel i andras nätverk, fel hos tredjepart, systemkrasch, andra force majeure incidenter etc.


§9. Tvist

9.1 Eventuell tvist mellan parterna ska avgöras i svensk domstol i enlighet med svensk lag.


Villkoren kan komma att ändras utan annan förvarning. I det fall villkoren ändras görs de tillgängliga via denna webbplats.


Dessa villkor uppdaterades senast: 2016-12-26

Copyright © All Rights Reserved

Tjänsten levereras av MYSAK

073-44 55 364

info@mysak.se

www.mysak.se

* Endast i webshopen ingår moms, alla övriga priser visas exkl. moms om inget annat anges.